Meteen naar de inhoud

Tolken en vertalen Somalisch-Nederlands

Tolken Somalisch-Nederlands

Araweelo heeft ruim 15 jaar tolkervaring en is breed inzetbaar in diverse sectoren:

  • asielbeleid en advocatuur
  • mediatolken
  • inburgering en integratie
  • algemene gezondheidszorg
  • zorg en welzijn
  • politiewerk

Vertalen naar Somalisch

Op alle door Bureau Araweelo naar het Somalisch vertaalde documenten wordt zowel revisie als spellings- en grammaticacontrole uitgevoerd, door de heer I. F. G. Ali. Hij is een van de linguïsten, die de Somalische taal op schrift hebben gezet. De officiële schrijftaal werd in 1973 ingevoerd. De tekstboeken van I. F. G. Ali werden onderwezen van 1975 tot aan het uitbreken van de burgeroorlog begin 1991.

Gevolgde taal- & tolkcursussen

Bij Bureau Araweelo krijgt u de eerste tolk Somalisch in Nederland, die de volgende cursussen heeft gevolgd:

  • Algemene tolktechnieken voor gevorderden, aan ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen te Utrecht. Certificaat behaald.
  • Somali grammar and writing course, for those who already speak the language, aan the Mary Ward Centre te Londen.