Meteen naar de inhoud

Coaching en begeleiding

Coaching en begeleiding van allochtone groepen en individuen

De soort hulpvraag van allochtonen hoeft niet per definitie anders te zijn dan die van autochtonen. Wat wel anders kan zijn is de formulering van de hulpvraag. Nog belangrijker is het stellen van de juiste vraag bij de juiste instelling.

Door onbekendheid met de Nederlandse samenleving en instellingen, wachten veel allochtonen te lang met het vragen van hulp, of deponeren hun vragen bij de verkeerde instelling. Daarnaast zijn ze lang niet altijd op de hoogte van hun rechten en plichten. Bureau Araweelo wil de onbekendheid met het Nederlandse systeem en instellingen verkleinen, zodat men zelfstandiger en zelfredzamer wordt.

Begeleiding op maat

De ervaring van Araweelo is, dat de verwachtingen van de allochtone klanten niet altijd overeenkomen met die van de reguliere dienstverlenende instellingen. Dit komt voor een deel door culturele verschillen. De begeleiding van Araweelo is vanzelfsprekend afhankelijk van de behoefte en de vraag van de klant. Maar de begeleiding is tegelijkertijd gericht op het wegnemen van ruis die door culturele verschillen wordt veroorzaakt.

Araweelo heeft ervaring in het coachen en begeleiden van:

  • pardonners, met verschillende achtergronden
  • ex-AMA’s, diverse achtergronden
  • alleenstaande Somalische moeders, oa opvoedingsondersteuning
  • Somalische jongeren
  • zelforganisaties, met verschillende achtergronden