Meteen naar de inhoud

Home

Welkom bij Araweelo!

Nederland is een multiculturele samenleving, met steeds meer vluchtelingen en migranten uit verschillende werelddelen. Zo krijgen we niet alleen met andere talen te maken, ook de communicatiewijze kan anders zijn.

Het is moeilijk communiceren, wanneer er sprake is van een taalbarrière. Dit kan leiden tot miscommunicatie. Daarnaast leert de ervaring dat misverstanden net zo goed kunnen ontstaan door een onbekendheid met gebruiken, de verwachtingen en (verbale en non-verbale) uitingswijze van de ander. Araweelo wil die onbekendheid wegnemen en daarmee de verschillende partijen dichter bij elkaar brengen.

Diensten & klanten van Bureau Araweelo

Araweelo richt zich op zowel Nederlandse organisaties en overheidsinstellingen, als allochtone individuen en (zelf)organisaties.

Araweelo is opgericht door Fatma Ali omdat er vanuit verschillende kanten behoefte is aan een combinatie van diverse diensten.

Araweelo biedt de volgende dienstverlening:

  • Tolken en vertalen (Somalisch – Nederlands)
  • Interculturele communicatietrainingen
  • Advisering en consultancy betreffende multiculturele vraagstukken
  • Maatschappelijke begeleiding van allochtone groepen en individuen